Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 5 (25 stycznia 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

"DZIŚ" SPEŁNIAJĄ SIĘ SŁOWA PISMA

Podczas każdej Mszy św. słuchamy fragmentów Słowa Bożego. Czasem możemy ulec wrażeniu, że dotyczą one wyłącznie odległej przeszłości. Takie wrażenie nie jest jednak do końca prawdziwe. W dzisiejszych czytaniach Bóg poucza nas, że Jego słowa są zawsze aktualne. Czy dziś nie ma już ubogich, chorych, uwięzionych albo takich, którzy utracili nadzieję? Jest ich jeszcze więcej niż w czasach Jezusa! Każdy z nas przed Bogiem jest jak dziecko potrzebujące pomocy. Jesteśmy biedni i bez Jego łaski nic nie możemy uczynić. Jednym z owoców słuchania Słowa Bożego jest wewnętrzne przekonanie, że Bóg jest i działa z mocą w naszym życiu. Rozważając słowa Pisma, musimy nabyć pewności wiary, że również dziś Jezus pragnie uzdrawiać, uwalniać, podnosić na duchu. Święty Efrem nazywa Słowo Boże "drzewem życia, które z każdej strony podaje błogosławiony owoc". Można się nim karmić do sytości, a jedyną miarą jest pragnienie. Im bardziej pragniemy poznać i doświadczyć Boga, tym bardziej Bóg wchodzi w nasze życie i je przemienia. Zbliżamy się do Chrystusa, doświadczamy wspólnoty Kościoła, uczestniczymy w budowaniu jedności i pokoju. Otwierajmy więc nasze serca podczas modlitwy, bo Słowo Boże rośnie wraz z tym, kto się nim modli...

ks. Krzysztof Burski - paulista

Jezus "zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione" (Łk 4, 20).