Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 38 (5 sierpnia 2001)

Wprowadzenie do liturgii

MARNOŚCIĄ WSZYSTKO JEST

Dzień Pański
'Marność nad marnościami - wszystko marność" (Koh 1, 2) - powtarzamy za starotestamentalnym mędrcem i mamy przekonanie, że to, co powiedział, jest prawdą. Tak, 'wszystko jest marnością" (por. Koh 1, 2) wobec Boga i bez Boga. Od Niego 'wszystko" otrzymuje sens i dynamikę. Bogacz z Ewangelii jest symbolem człowieka, który pozbawił swoje życie głębszego sensu. 'Wszystkim" są dla niego gromadzone dobra ziemskie, one pozbawiły go osiągnięcia czegoś wyższego. Człowiek ma prawo posługiwać się ziemskimi dobrami i cieszyć się nimi. Nie należy okazywać pogardy dla dóbr tego świata, ale nie wolno nam zamykać się wyłącznie w ich świecie: 'Dążcie do tego, co w górze (...) zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne (...) w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem" (Kol 3, 2. 5.) - przypomina nam dziś św. Paweł Apostoł. Jako chrześcijanie wezwani jesteśmy do życia pełniejszego, w którym to, co materialne i to, co duchowe tworzy harmonię. Prawdziwa harmonia w nas i w świecie nastaje wtedy, gdy szczerze pragniemy, aby w naszym życiu 'wszystkim we wszystkim był Chrystus" (por. Kol 3, 11).

ks. Michał Czajkowski

Pewien zamożny człowiek rozważał sam w sobie: 'Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów". (Łk 12, 17)