Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM Rok C (biały) Nr 2 (4 stycznia 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BÓG STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM

Druga niedziela okresu Bożego Narodzenia kieruje nasze myśli i serca ku tajemnicy Słowa Wcielonego, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Tym Odwiecznym Słowem Ojca jest Jego Jednorodzony Syn, Pan nasz Jezus Chrystus. Dzisiaj pragniemy przede wszystkim dziękować Panu Jezusowi za to, że z miłości do ludzi chciał stać się jednym z nas, że stał się do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Przy narodzeniu Chrystusa dostrzegamy podwójny paradoks: Bóg zostaje spowity w pieluszki - znak ludzkiej niemocy i słabości, natomiast ludzie-pasterze zostają spowici w chwałę Bożą - znak potęgi i majestatu Boga. Ojcowie Kościoła, komentując to wydarzenie, stwierdzali, że "Bóg stał się Człowiekiem, abyśmy mogli się stać dziećmi Bożymi." Dziękując Chrystusowi za Jego solidarność z naturą ludzką i za Jego miłość do nas, uczmy się codziennie odwzajemniać Jego miłość przez naszą solidarność z biednymi i najbardziej potrzebującymi. Niech okres Bożego Narodzenia będzie szczególnym czasem obdarowywania bliźnich, tak jak my zostaliśmy obdarowani przez Syna Bożego, który dla nas i dla naszego zbawienia przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem.

o. Grzegorz M. Bartosik - franciszkanin

Na świecie było Słowo. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli (J 1, 10. 11).