Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Rok C (biały) Nr 1 (1 stycznia 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

MATKA NASZEGO PANA

W pierwszy dzień Nowego Roku oddajemy cześć Świętej Bożej Rodzicielce. Maryja jest Matką Jezusa i jednocześnie Matką życia Bożego w każdym z nas. Jej macierzyństwo jest pełne zawierzenia i ofiarnej miłości. Maryja z miłością czuwa nad swym Niemowlęciem w skrajnie trudnych warunkach. Doznała bolesnego odrzucenia od ludzi. Zabrakło dla Nich miejsca w domach, bo zabrakło go w ludzkich sercach. Było to dla Niej tym bardziej bolesne, ponieważ wiedziała, że narodził się Zbawiciel wszystkich ludzi. Święta Boża Rodzicielka uczy nas otwarcia na życie, mimo niekiedy skrajnie trudnych warunków materialnych. W Jej macierzyństwie świat nieprzychylny dla biednych i słabych staje się czułym domem dla wszystkich. Wychować dziecko, poświęcić mu swój czas, siły, znaczy więcej aniżeli osiągnąć wysoką pozycję zawodową czy status materialny. Od rodziców zależy, czy dzieci na drogę w dorosłe życie zostaną wyposażone przede wszystkim w miłość i otwartość na Boga i drugiego człowieka. Dlatego też macierzyństwo należy otoczyć szacunkiem i wsparciem, tak aby każda matka mogła bez obaw, z radością i miłością przyjąć nowe życie. Nie będzie na świecie dzieci ulicy, dzieci niczyich, niechcianych, jeśli dom dziecka będzie w sercu każdej matki.

ks. Stanisław Witkowski – saletyn

Boga Rodzico, przeczysta Panno, O Matko Boska, bądź Matką moją. (pieśń)