Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok C (biały) Nr 64 (28 grudnia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

JAKA JESTEŚ POLSKA RODZINO?

Konflikty wynikające z braku pracy czy sprawiedliwej zapłaty za pracę, rozbicie spowodowane zdradą, nadużywaniem alkoholu, kryzys tożsamości, pojawiające się coraz częściej wolne związki, domaganie się uznania związków tej samej płci oraz adoptowania przez nie dzieci - to tylko niektóre z problemów nękających współczesną rodzinę. Dziś wpatrujemy się w jedyną i niepowtarzalną Rodzinę w historii ludzkości, która pozostaje wzorem dla rodzin wszystkich czasów. Nazaretańska Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa przeżyła wiele trudnych doświadczeń, a jednak wszyscy troje stanowili jedno we wzajemnym poszanowaniu i miłości. Święta Rodzina z Nazaretu to dla nas odpowiedź na pytanie, jak stworzyć trwałą i szczęśliwą rodzinę. Nikt nie zagwarantuje nam, że to będzie łatwe. Warto jednak dać sobie szansę, aby najprymitywniejsze namiętności nie wzięły góry nad prawdą o człowieku. Godność i świętość małżeństwa i rodziny domaga się, aby człowiek nie okradał siebie z wyzwania, jakie postawił przed nim Bóg. Tylko w rodzinie kobieta i mężczyzna odnajdą swe prawdziwe powołanie do bycia żoną, mężem, matką i ojcem. To szkoła cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej. Jej siła i trwałość tkwią we wzajemnej miłości, szacunku i wierności.

ks. Sławomir Zieliński

Święta Rodzino z Nazaretu, błogosław naszym rodzinom.