Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA Rok C (czerwony) Nr 63 (26 grudnia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

ŚWIADEK WIERNY I ODWAŻNY

Dzisiaj, gdy tak wiele mówi się o tolerancji, zatraca się niekiedy sens pojęć. Tolerancja często staje się ważniejsza od prawdy. W niewłaściwym rozumieniu jest postawą akceptacji wszystkiego - za wyjątkiem Ewangelii. Słyszymy więc o konieczności akceptacji postaw ludzkich moralnie złych, wypaczonych i szkodliwych. Tymczasem dzisiejsze czytania pokazują, że dla uczniów Chrystusa rzeczą najważniejszą jest stać mocno na gruncie prawdy. Przyjęcie wiary w Jezusa wiąże się więc z koniecznością odważnego świadectwa wobec świata pomieszanych wartości. Święty Szczepan to świadek wierny i odważny. Napełniony Duchem Świętym przemawia z mądrością, nawet śmierć przyjmuje z głęboką wiarą i zaufaniem do Jezusa, a nauczony Jego przykładem modli się za swoich oprawców. Stało się to możliwe tylko dzięki wierności prawdzie, jaką poznał i ukochał. Historia śmierci św. Szczepana ukazuje właściwą hierarchię wartości. Nasz dom jest w niebie, gdzie Jezus stoi po prawicy Boga. Dlatego tak ważne jest zdanie z dzisiejszej Ewangelii: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mt 10, 22). Choć nie jest to łatwe tak wierzyć i tak świadczyć o prawdzie Ewangelii, to jednak nagroda jest znacznie większa niż to, co składamy z siebie w ofierze.

o. Andrzej Kiejza - kapucyn

Święty Szczepanie, pierwszy z męczenników, naucz nas miłować nieprzyjaciół.