Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO Rok C (biały) Nr 62 (25 grudnia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

ZIEMIA UJRZAŁA SWEGO ZBAWICIELA

Dzisiejsza Ewangelia odsłania bogactwo tajemnicy Przedwiecznego Słowa, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. To Słowo było na początku u Boga, wszystko przez Nie się stało, w Nim było życie, Ono było światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi (J 1, 14. 1. 3. 4. 9. 12). Te przymioty Słowa stanowią o chwale, jaką Jednorodzony otrzymał od Ojca, którą również i my możemy oglądać, nie tylko w liturgicznej celebracji, ale w naszym życiu. Ewangelista, ze smutkiem dodaje, że przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli (J 1, 11). Z pewnością tą "własnością" Słowa jest każdy z nas; Ono ma prawo przychodzić z nadzieją, że zostanie przyjęte z otwartością Maryi, w której to łonie mogło stać się ciałem. Również w "łonie naszego człowieczeństwa" pragnie przyjąć widzialną postać ewangelicznej mentalności, która jest naturalną konsekwencją wcielenia się Słowa w nasze życie. Znakiem przyjęcia Słowa jest myślenie, zdolne podporządkować wartości ziemskie najwyższemu celowi, jakim jest oddanie chwały Bogu i zbawienie duszy. Wtedy, podobnie jak św. Jan, wypełnimy naszą chrześcijańską misję, dając o Nim świadectwo, aby inni uwierzyli przez nas.

ks. Roman Mleczko - paulista

Zajaśniał nam dzień święty, pójdźmy, oddajmy pokłon Panu. (por. z dzisiejszej liturgii)