Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 60 (21 grudnia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BŁOGOSŁAWIONA, KTÓRA UWIERZYŁA

Narodziny Chrystusa Pana były zapowiedziane wielokrotnie przez proroków Starego Testamentu. Przepowiadali oni nie tylko, gdzie narodzi się Mesjasz, co będzie czynił, jakie będzie Jego życie, lecz także, jaka będzie Jego śmierć. Niektóre z tych zapowiedzi wskazują na Jego Boską naturę. Także dzisiejsza Ewangelia mówi, że Jezus jest kimś nadzwyczajnym. Wynika to ze słów Elżbiety, która napełniona Duchem Świętym, witając Maryję, nazywa Ją Matką mojego Pana, czyli Matką zapowiadanego i oczekiwanego Mesjasza. Niezwykłość osoby Jezusa Chrystusa, jako Syna Bożego, jawi się również w czytanym dzisiaj fragmencie z Listu do Hebrajczyków. Wypowiedź ta dotyczy tajemnicy Wcielenia i całkowitej gotowości Syna Bożego do wypełnienia zbawczej woli Bożej, na mocy której uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze (Hbr 10, 10). W Ewangelii Maryja nazwana jest błogosławioną za to, że uwierzyła słowom, które Bóg skierował do Niej. I do nas Bóg nieustannie kieruje swoje słowo. My także możemy stać się błogosławionymi, o ile - jak Maryja - okażemy uległość Bożemu słowu i pozwolimy, by nas oświecało i kierowało nami.

ks. Henryk Skoczylas - michalita

"Skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?" (Łk 1, 43)