Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 59 (14 grudnia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

PANIE, CO MAMY CZYNIĆ?

Postawa słuchaczy Jana Chrzciciela z dzisiejszej Ewangelii wydaje się być bardzo dojrzała. Zarówno tłumy, jak też celnicy czy żołnierze oczekują na przyjście Mesjasza. Słysząc, że Ten, który przyjdzie, będzie wymagający, pytają, co mają robić. Każda z grup otrzymuje wspólną dla wszystkich odpowiedź: "praktykujcie sprawiedliwość i miłość". Czasem wydaje się nam, że Chrystus wymaga od nas czynów nadzwyczajnych. Boimy się Go nawet pytać, "co mamy robić?". Okazuje się, że Jego wymagania są wprawdzie wysokie, ale możliwe do wypełnienia. Jezus przychodzi, aby zapalić ogień na ziem i chce roztopić lód obojętności ludzi wobec Boga i bliźnich. On nie zostawia nam przestrzeni na kompromisy… Uświadamia nam, że nie możemy być jednocześnie z Nim i przeciw Niemu. Chrześcijanin, który nie czuje się chociaż trochę ogarnięty przez ogień Ewangelii, chciałby pozostać neutralny i mieć święty spokój, jest daleko od królestwa niebieskiego. "Co mamy robić?" - to pytanie, które powinniśmy zadać swemu sumieniu; nasza decyzja opowiedzenia się po stronie sprawiedliwości i miłości nie może być odkładana. Nasze życie nie może czekać na "lepsze czasy". Sprawiedliwość i miłość można zacząć praktykować już od dzisiaj.

ks. Tomasz Lubaś - paulista

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: "Cóż więc mamy czynić?". (Łk 3, 10)