Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 58 (7 grudnia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

PRZYGOTUJMY DROGĘ PANU!

Wejście na drogę prowadzącą na spotkanie z Chrystusem domaga się właściwego przygotowania. Na ów dzień spotkania – "Dzień Chrystusa", miłość ma doskonalić się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze (por. Flp 1, 9). Przygotowanie drogi Panu to wezwanie do prostolinijności: prostujcie ścieżki dla Niego (Łk 3, 4b), do pokory: każda góra i pagórek zrównane (Łk 3, 5), i do otwartości na Boże dary: każda dolina niech będzie wypełniona (Łk 3, 4d). Tęsknota za spotkaniem z Bogiem zarysowuje się jako najważniejsze zadanie człowieka, gdyż o resztę troszczy się On sam. W istocie to Bóg pierwszy podejmuje inicjatywę i postanawia, by zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią (Ba 5, 7). On też zabiega o bezpieczne wędrowanie: Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela (Ba 5, 8). On wreszcie zapewnia, że nie będzie to wędrówka samotna i męcząca: Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem (Ba 5, 9). Wejście na drogę prowadzącą na spotkanie z Chrystusem - to zgoda na obecność w sercu miłości Bożej, dla której szczęściem jest biec ku umiłowanemu Panu.

o. Adam R. Sikora - franciszkanin

Jan głosił chrzest nawrócenia, aby przygotować drogę Panu. (por. Łk 3, 3. 4)