Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 57 (30 listopada 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

ABYŚMY GODNIE STANĘLI PRZED PANEM

Gdy zmarnujemy kolejną "życiową szansę", słyszymy skierowane do nas słowa wymówki: Coś ty zrobił! Przecież cię ostrzegałem… Więcej już taka okazja się nie powtórzy… Przecież mogłeś to przewidzieć. Te, po ludzku sądząc, "wielkie szanse w naszym życiu" są niczym w porównaniu z darem wieczności, którą Bóg pragnie obdarzyć wszystkich, którzy Go miłują. Możemy ten dar odrzucić albo przyjąć - zależy to tylko od tego, czy pozwolimy Bogu działać w naszym życiu. U progu Adwentu, czasu radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa, Kościół przypomina Jego słowa, ostrzegające nas, abyśmy żyjąc na ziemi nie stracili wielkiej życiowej szansy, jaką Bóg nam ofiaruje - radości przebywania z Nim w niebie. Dlatego mamy czuwać, aby nasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Mamy być wolni duchowo, aby siebie i innych do Boga przybliżać. W tegorocznym Adwencie Kościół daje nam aż 25 dni, abyśmy mogli godnie przygotować się na spotkanie z Bogiem. Każdy dzień to dla nas niepowtarzalna szansa. Niezależnie od miejsca, gdzie się znajdujemy, niezależnie od sytuacji i od ludzi, którzy nam towarzyszą, trzeba się modlić w każdym czasie, aby wyprosić u Boga łaskę - by godnie stanąć przed Jego Synem.

ks. Zbigniew Kapłański

"Czuwajcie i módlcie się, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym". (por. Łk 21, 36)