Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ Rok B (biały) Nr 54 (9 listopada 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

JEZUS JEST NOWĄ ŚWIĄTYNIĄ

Świątynia to miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Izraelici byli przekonani o obecności Boga - najpierw w sanktuarium na pustyni, a następnie w świątyni jerozolimskiej. Wierzyli, że w tych świętych miejscach mogą się spotykać z Bogiem, spodziewali się jednak, że w czasach mesjańskich zniknie sanktuarium jerozolimskie i pojawi się nowa świątynia. Jezus podjął prorocki temat nowej świątyni i odniósł go do siebie. Na początku publicznej działalności, gdy zjawił się w świątyni jerozolimskiej, dokonał jej oczyszczenia; usunął z niej bankierów i kupców. Najważniejsze jest jednak to, co powiedział: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo (J 2, 19). Jego słowa zaskoczyły słuchaczy; sądzili, że mówi o budowli, na terenie której się znajdowali, On zaś mówił o świątyni swego ciała (J 2, 21). Słowa Jezusa o nowej świątyni spełniły się, gdy żołnierz przebił Jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda (J 19, 34). Spełniły się także zapowiedzi Ezechiela. Przypomniał nam o tym dzisiaj św. Paweł, który stwierdził, że fundamentem naszego zbawienia jest Jezus. Jezus jest nową świątynią. W Nim i poprzez Niego spotykamy się z Ojcem. Dokonuje się to poprzez sakramenty, szczególnie Eucharystię, ale także poprzez Jego słowo.

ks. Michał Bednarz

Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki. (z dzisiejszej liturgii)