Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Rok B (biały) Nr 52 (1 listopada 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

MUSIMY BYĆ ŚWIĘCI

Jeden jest prawdziwy smutek świata - że nie jesteśmy świętymi. Smutek tym większy, że tak naprawdę nie mamy wyjścia, bo nie wolno nam zapominać, że - jak mówił św. Jan Vianney - "możemy być tylko świętymi albo potępionymi, żyć dla nieba albo dla piekła, nie ma tu nic pośredniego". Tylko taki wybór jest przed nami. Świętość jest w zasięgu naszej ręki, choć jesteśmy ludźmi grzechu i słabości. Kościół dzisiaj przypomina nam wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem (Ap 7, 9). W tym tłumie jest miejsce dla nas, przewidziane od początku przez Boga. Nie traćmy czasu, który jeszcze nam pozostał. W jaki sposób mamy zdobywać świętość? Dróg i sposobów jest tyle, ilu ludzi - każdy musi zatem odnaleźć własną drogę. Jakąkolwiek jednak byśmy drogą do świętości podążali, to musimy zrobić pierwszy krok. Ten pierwszy krok do świętości to pragnienie jej osiągnięcia. Do obudzenia w sobie takiego pragnienia wzywał nas Jan Paweł II, kiedy w Starym Sączu mówił: "Nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi". Dzisiaj jest okazja, by szczerze postawić sobie pytanie: Czy pragnę być w gronie świętych?

ks. Stanisław Cyran

Do nich należy królestwo niebieskie. (Mt 5, 10)