Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO Rok B (biały) Nr 51 (26 października 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

KOŚCIÓŁ - TO NIE DOM Z KAMIENI

Liturgia dzisiejszej niedzieli jest zaproszeniem do dziękczynienia Bogu za dar świątyni. Człowiek od zawsze potrzebował miejsca spotkania z Bogiem. Chrystus, doceniając znaczenie kultu w duchu i prawdzie, nie pozbawił swych uczniów świątyni. Sam obecny w synagodze troszczy się o ład i porządek w jej murach, wyrzuca handlarzy, karci inne niż sakralne postawy. Jego słowa: Nie róbcie z domu Ojca mego targowiska (por. J 2, 16) - są wyraźnym świadectwem obecności Boga w tym miejscu. Dla chrześcijan obecność ta staje się nadto obecnością sakramentalną samego Chrystusa. W murach świątyni nie tylko zaczyna się przygoda człowieka z Bogiem, ale dokonuje się także trudna wewnętrzna walka, nawrócenia, powroty. Miał rację ten, kto twierdził, że "duchowość, która odrzuca świątynię, jest fałszywa". Wartością świątyni jest jednak żyjący człowiek. "Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota; Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota". Oddanie Bogu konkretnej przestrzeni materialnej jest jedynie preludium do oddania Mu każdego, kto w tym miejscu będzie modlił się i przebywał. To ciche, pełne pokoju miejsce jest przestrzenią do prawdziwego umiejscowienia Boga w sercu człowieka. Człowiek buduje świątynie, by Bóg zbudował człowieka.

ks. Grzegorz Suchodolski

"Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga?" (1 Kor 3, 16)