Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 48 (5 października 2003)

Rozważanie

(Łk 15, 32) Grzech działa z przerażającą konsekwencją. Gdy znajdzie w człowieku podatny grunt, obwarowuje się i zabija każdego, kto wzywa do skruchy, nawrócenia i pokuty. Każdy grzech jest jak wyrok śmierci, który w swoim wnętrzu wydaję na Boga. Wykonanie tego wyroku jest nieraz tylko sprawą czasu. Mogę jednak nie dopuścić do tej tragedii. Jeśli bowiem pozwolę, by Bóg przed zadaniem Mu śmiertelnego ciosu przemówił, to Jego słowo może okazać się źródłem mojej przemiany. "Ostatnia wola" Boga może stać się dla mnie pierwszym bodźcem do nawrócenia. Ciągle więc stoję przed alternatywą: albo wybieram grzech i wtedy zabijam - zabijając zaś dziedziczę śmierć, albo wyrzekam się zła i wybieram życie. Gdy zaś opowiadam się za życiem, oddaję chwałę Ojcu i Synowi i staję się dziedzicem Ich królestwa. Trzeba się cieszyć, bo twój brat był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się.