Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 47 (28 września 2003)

Katecheza

Prorok nowej ewangelizacji

Błogosławiony Jakub Alberione - prorok nowej ewangelizacji - lubiał powtarzać: "Dawajmy ludziom dziś żyjącym Jezusa Chrystusa Drogę, Prawdę i Życie, używając nowoczesnych środków". Inspirował się św. Pawłem Apostołem, którego nazywał "teologiem i architektem Kościoła". Druk, radio, telewizja - dziś zapewne należałoby dopisać do tej listy Internet i telefon komórkowy - były dla niego nie tylko narzędziami komunikacji, ale przed wszystkim środkami ułatwiającymi głoszenie Dobrej Nowiny. "Aby wykorzystać środki społecznego przekazu do ewangelizacji potrzebny jest cały zastęp świętych" - zwykł powtarzać. Jan Paweł II, w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej 27 kwietnia 2003 r., nazwał go "apostołem czasów współczesnych". Ks. Jakub Alberione to pierwszy w dziejach Kościoła błogosławiony, który do świętość doszedł, używając dla potrzeb ewangelizacji środków społecznego przekazu. Urodził się we włoskim San Lorenzo di Fossano 4 kwietnia 1884 r. Jako kleryk seminarium duchownego w Albie, podczas czterogodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu w nocy na przełomie wieków - XIX i XX - poczuł się zobowiązany do wykorzystania nowych środków technicznych dla głoszenia Ewangelii. W 1913 r., już jako kapłan, został dyrektorem tygodnika diecezjalnego Gazzetta d'Alba. W rok później założył szkołę drukarską, która następnie przekształciła się we wspólnotę zakonną, aby "głosić Ewangelię, pisząc i drukując". Ks. Alberione jest założycielem 5 instytutów zakonnych, 4 świeckich oraz jednego stowarzyszenia, tworzących razem tzw. "Rodzinę Świętego Pawła". W Polsce obecne są: Towarzystwo Świętego Pawła, Córki Świętego Pawła, Siostry Uczennice Boskiego Mistrza, Siostry Królowej Apostołów, oraz dwa instytuty świeckie: Instytut Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i Instytut Świętej Rodziny. Błogosławiony Jakub Alberione to przede wszystkim apostoł środków społecznego przekazu. Zainspirowany nauczaniem papieża Leona XIII, Listami św. Pawła Apostoła i słowami pisarza katolickiego Louisa Veuillota: "Atrament dobrych pisarzy jest ziarnem chrześcijan, tak jak kiedyś była nim krew męczenników", zakłada wydawnictwa książkowe (Edycja Świętego Pawła), liczne czasopisma (m.in. włoskie Famiglia Cristiana oraz La Domenica, która stała się inspiracją dla Dnia Pańskiego), stacje radiowe i instytucje produkujące filmy. W centrum ks. Alberione stawia Biblię. Drukuje ją na różne sposoby: edycje kieszonkowe za najniższą z możliwych cen, Biblie z komentarzami, historie zabawienia dla dzieci, Ewangelie dla rodzin. Ideałem jest figura Boga, który wcielił się w słowo pisane: "Nasz wzrost zależy zawsze od tego, na ile naśladujemy Boga, także jako Autora i Wydawcę. Pisarz znajduje zawsze model do naśladowania w Biblii, wydawca otrzymuje wskazówki, patrząc na proces powstawania i rozpowszechniania Biblii, która nie została jedynie spisana i zakonserwowana, ale została przetłumaczona na wszystkie języki i jest rozpowszechniania nieustannie". Pod koniec swojego życia uczestniczył jeszcze w pracach Soboru Watykańskiego II. Z radością przyjął dekret Inter mirifica, potwierdzający doniosłość środków społecznego komunikowania w misji Kościoła. Znalazł w nim potwierdzenie dla dzieła, jakie zapoczątkował, i dla swojego kapłaństwa ukierunkowanego na działalność wydawniczą, pisarską i służbę Ewangelii przy użyciu środków społecznego przekazu. Ks. Alberione zmarł 26 listopada 1971 r. w Rzymie. Jego relikwie znajdują się w rzymskiej bazylice Królowej Apostołów.

ks. Mariusz Krawiec - paulista

Rady ks. Jerzego Popiełuszki

Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą.