Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 47 (28 września 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

HOJNI JAK BÓG

Bóg zaskakuje nas swoją hojnością. Raz po raz stajemy zadziwieni Jego bezinteresowną miłością, obsypani darami, na które nie jesteśmy w stanie zasłużyć. Być może myślimy wtedy: "Gdyby to ode mnie zależało, nigdy bym sobie tej łaski nie przyznał". Tymczasem łaska nie byłaby łaską, gdyby Bóg nas kochał za nasze czyny (por. Rz 11, 6). On kocha nas, bo jesteśmy! Zdarza się nam czasem zadziwić, a może i zdziwić… z powodu obdarowania innych przez Boga. Niejednokrotnie z różnych powodów także im odmówilibyśmy łaski, bo na nią nie zasługują, bo są przecież gorsi od nas, bo nie są jednymi z nas - zaangażowanych itd. Hojność Boga, którą rozpoznajemy w stosunku do siebie, jest wezwaniem do hojności względem innych. Zazdrość, skąpstwo czy egoistyczne przyznanie tylko sobie prawa do łaski, zaciemniają w nas podobieństwo do Ojca, zacieśniają serce, w którym z czasem… może braknąć miejsca także dla szczodrego Boga. Natomiast radość z tego, że nasi bracia i siostry dostępują Bożego miłosierdzia, że są kochani przez Niego, jak my, rozszerza nasze serce. Więcej w nim miejsca dla Dawcy darów, dla nieba. Więcej także chwały Boga, która rodzi się we wdzięcznym sercu.

ks. Bogusław Zeman - paulista

"Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą…" (Mk 9, 42)