Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 46 (21 września 2003)

Katecheza

Środki społecznego przekazu w służbie pokoju

O wielkim znaczeniu środków społecznego przekazu nikogo nie trzeba dzisiaj przekonywać. Liczne czasopisma, stacje radiowe i telewizyjne oraz Internet są coraz częściej podstawowym źródłem naszej wiedzy o świecie. Kościół od przeszło trzydziestu lat organizuje Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, aby w ten sposób dać wyraz swojemu zaangażowaniu w użycie narzędzi komunikowania w celu głoszenia Ewangelii i budowania międzyludzkich więzi. Każdego roku Ojciec Święty ogłasza orędzie, poświęcone problemom komunikacji i środków społecznego przekazu. W tegorocznym orędziu zatytułowanym Środki Społecznego Przekazu w służbie autentycznego pokoju w świecie… Jan Paweł II przywołuje przykład środków społecznego przekazu jako narzędzi służących budowaniu pokoju. Wszelka komunikacja, począwszy od tej podstawowej, czyli międzyosobowej (spotkania twarzą twarz z drugim człowiekiem), jak i ta przy udziale środków społecznego przekazu (radia, telewizji, Internetu), rozpoczyna się od poszukiwania i mówienia prawdy. Tam, gdzie jej brakuje, rodzi się przemoc i tym samym zamyka się droga prowadząca ku Bogu, który jest celem ostatecznym człowieka. Papież przy tej okazji zwraca się do osób pracujących w mediach, że na nich spoczywa obowiązek przekazywania prawdy i "stawiania oporu", nawet jeśli istnieją naciski wywierane na media, zmuszające do podawania fałszywych informacji (Orędzie, nr 3). Środki społecznego przekazu powinny służyć budowaniu sprawiedliwości. To kolejny postulat zaczerpnięty z orędzia. Chodzi o to, aby ludzie mediów dbali o rzetelny przekaz informacji, promując sprawiedliwość i solidarność międzyludzką "poprzez uczciwe prezentowanie różnych punktów widzenia" (nr 4). Dzisiejsze społeczeństwa cierpią na wzajemny brak zaufania. Osoby, które nie ufają sobie nawzajem, nie komunikują się. Pozostają zamknięte w swoich poglądach, często osądzają wcześniej, zanim wysłuchają. Ponieważ media posiadają dziś funkcję opiniotwórczą, to znaczy ukierunkowują sposób myślenia, powinny przede wszystkim uczyć zaufania. Niebezpieczeństwem są potężne środki społecznego przekazu mogące dziś manipulować ogromnymi grupami osób i powodować "negatywne, publiczne reakcje na wydarzenia, zgodnie z własnymi intencjami" (nr 6). Dlatego, zdaniem Jana Pawła II, należy wymagać od pracowników mediów, aby byli "posłańcami prawdy, sprawiedliwości i wolności" (nr 6). Bieżący rok był już świadkiem licznych aktów terrorystycznych i wojen sięgających źródłami do tragicznego 11 września 2001 roku. Środki społecznego przekazu były przekaźnikami informacji, które śledziły miliony osób na całym świecie. Informacje dodawały wielu osobom otuchy, ale i prowokowały obawy. Dlatego Papież tak mocno podkreślił w tegorocznym orędziu odpowiedzialność, jaka spoczywa na osobach pracujących w mediach, gdyż to one wpływają na myślenie milionów ludzi i od ich interpretacji rzeczywistości zależą reakcje społeczne, tak pozytywne jak i negatywne. W tym roku został ogłoszony błogosławionym Jakub Alberione (1884-1971), włoski kapłan, apostoł środków społecznego przekazu. Postać dziś już symboliczna - pierwszy człowiek wyniesiony na ołtarze, który swoją świętość zdobył m.in. dlatego, że wykorzystał druk, film, radio, telewizję do głoszenia Ewangelii i charyzmat ten przekazał członkom Rodziny Świętego Pawła, którym zlecił misję głoszenia Dobrej Nowiny przy użyciu mass mediów.

ks. Mariusz Krawiec - paulista

Chrystus potrzebny jest nam dzisiaj szczególnie, abyśmy nie utracili prawdy, miłości, dobroci. Potrzebny jest nam szczególnie teraz, albowiem chyba nigdy dotąd tak okrutnie nie chłostano grzbietów kłamstwem i obłudą. Pielęgnujmy więc w życiu naszym i naszych rodzin Ewangelię Jezusa Chrystusa. I sięgajmy po nią często, aby umacniać nadzieję, utrwalać podstawowe wartości życia.

ks. Jerzy Popiełuszko