Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 46 (21 września 2003)

Liturgia słowa


Niedziela to święty czas przeznaczony dla Pana. W tym dniu nie ma nic ważniejszego od Eucharystii, która jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Eucharystia jest dla nas szkołą modlitwy, z której możemy czerpać przez cały tydzień. Wykorzystajmy szansę spotkania z Jezusem, który jest blisko i chce uzdrowić w nas wszystko, co chore, obumarłe, bezowocne. Otwórzmy Mu swoje serce. Dzisiaj w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za pracujących w mediach, aby wykorzystywali je do głoszenia prawdy, dobra i piękna.

PIERWSZE CZYTANIE

(Mdr 2, 12. 17-20)
Żydzi zabijali swoich proroków, bo nie chcieli słuchać niewygodnej dla nich prawdy. Od tamtego czasu niewiele się zmieniło. Zbyt często prawda wzmaga nienawiść kłamców. Ciągle stoimy przed wyborem - popierać kłamców czy tych, którzy mówią prawdę? Ludzie prawdy stawiają wymagania, które wstrząsają naszymi sumieniami. To oni pomagają nam właściwie przeżyć życie.

Czytanie z Księgi Mądrości


Bezbożni mówili: "Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo - jak mówił - będzie ocalony".

PSALM

(Ps 54, 3-4. 5. 6 i 8)
Człowiek dotknięty chorobą, otoczony wrogami i przygnieciony własnym grzechem może szukać uzdrowienia jedynie w Panu. Nikt inny nie pochyli się, aby podnieść grzesznika. Nikt nie jest tak wspaniały jak nasz Bóg. Refren: Pan podtrzymuje całe moje życie. Wybaw mnie, Boże, w imię swoje, * mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, wysłuchaj mojej modlitwy, * nakłoń ucha na słowo ust moich. Refren. Bo powstają przeciwko mnie pyszni, * gwałtownicy czyhają na me życie, nie mają oni Boga * przed swymi oczyma. Refren. Oto mi Bóg dopomaga, * Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę * i sławić Twe dobre imię. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(Jk 3, 16 - 4, 3)
Zazdrościmy innym powodzenia, sławy, majątku… Zazdrość jest stanem chorobliwym i powodującym nieuporządkowanie naszego wnętrza. Wyzwolenie z zazdrości pozwala nam zobaczyć w bliźnim twarz Chrystusa. Uśmierzmy w sobie zazdrość i wykorzystajmy życiową energię na czynienie miłości i dobra.

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła


Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(2 Tes 2, 14) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(Mk 9, 30-37)
Jezus każe nam zrezygnować z niezdrowej rywalizacji. Niezdrowej, a zatem powodującej chorobę. Logika wiary to logika krzyża! Jeśli chcesz być pierwszy - zapomnij o sobie. Nie szukaj tego, co daje ci jedynie korzyści materialne. Bycie ostatnim, pokornym, ufającym kosztuje o wiele więcej niż bycie najlepszym, pierwszym. Zwycięzcy olimpiady wiary - to przegrani na arenach świata.

Słowa Ewangelii według świętego Marka


Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?". Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał".