Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO Rok B (czerwony) Nr 45 (14 września 2003)

Liturgia słowa


Krzyż, który do czasów Chrystusa był znakiem hańby, staje się znakiem zbawienia - znakiem świętym i błogosławionym. Ten znak chrześcijanie czynią co dzień na swym ciele, by zaznaczyć gotowość pójścia za Ukrzyżowanym z własnym, choćby najmniejszym krzyżem. Dziś, obchodząc święto Podwyższenia Krzyża Świętego, pragniemy uwielbić Chrystusa za Jego miłość i dziękować Mu za dar naszego zbawienia.

PIERWSZE CZYTANIE

(Lb 21, 4b-9)
Dzisiejsze czytanie jest zapowiedzią wywyższenia Chrystusa na drzewie krzyża. Chwalebny krzyż przynosi zwycięstwo nad wężem zła, czyli szatanem. Podwyższenie krzyża musi się dokonać także w naszym życiu, abyśmy doznali łaski duchowego uzdrowienia. Jeśli w naszym życiu Bóg będzie zajmował najważniejsze miejsce, to szatan nas nie będzie "kąsił".

Czytanie z Księgi Liczb


W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: "Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny". Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza, mówiąc: "Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże". I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: "Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu". Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zostawał przy życiu.

PSALM

(Ps 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38)
Modlitwa nawróconego człowieka będzie wysłuchana, gdyż w Panu jest moc i siła. Naszą opoką i skałą jest Bóg miłosierny, który zapomina grzechy, jeśli z ufnością garniemy się w Jego ramiona. Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Słuchaj, mój ludu, nauki mojej, * nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę me usta, * wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu. Refren. Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali, * nawróceni garnęli się do Boga. Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką, * że Bóg najwyższy jest ich Zbawicielem. Refren. Lecz oszukiwali Go swymi ustami * i kłamali Mu swoim językiem. Ich serce nie było Mu wierne, * w przymierzu z Nim nie byli stali. Refren. On jednak będąc miłosierny * odpuszczał im winę i nie zatracał, gniew swój często powściągał * i powstrzymywał swoje wzburzenie. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(Flp 2, 6-11)
Święty Paweł w Liście do Filipian ukazuje życie Chrystusa jako wielkie uniżenie przed Ojcem. On nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Umiłujmy pokorę Chrystusa i zróbmy Mu miejsce w naszych sercach. Gdy Jezus stanie się Panem naszego życia, łatwiej zaakceptujmy trudności, cierpienia, ból i porażki.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian


Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez Krzyż twój święty, świat odkupiłeś. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(J 3, 13-17)
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Oto cena miłości, którą zapłacił za nas Chrystus, umierając na krzyżu. Niestety człowiek wiele razy dopuszcza się profanacji i pohańbienia krzyża. Ucałujmy dziś święty krzyż, przywróćmy mu właściwe miejsce w domu, w pracy i w sercu. Jest to znak miłości Boga do człowieka, jest to znak naszej wiary i zbawienia.

Słowa Ewangelii według świętego Jana


Jezus powiedział do Nikodema: "Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony".