Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO Rok B (czerwony) Nr 45 (14 września 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

ZNAK PRZEDZIWNEJ MIŁOŚCI

Śmierć Chrystusa na krzyżu jest dla nas znakiem, objawieniem się miłości Boga do każdego człowieka. Jest to miłość bezinteresowna, aż do końca. Bóg nie potrzebuje od nas niczego. Wszystko ma w sposób pełny. Nie tylko stworzył człowieka, ale do końca go umiłował. Uczynił nas w ten sposób uczestnikami Bożego życia. Dar ten - to łaska, która jest konieczna do naszego zbawienia. Bóg udziela nam jej przez znaki - sakramenty. Wszystkie udzielane są w imię Trójcy Świętej - czyniąc znak krzyża świętego. Z krzyża bowiem wypływa życiodajna moc sakramentów. Chrystus wywyższony na krzyżu jest znakiem, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Krzyż jest dla nas znakiem zbawienia, zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Jest dla nas znakiem miłości, której Chrystus z wysokości krzyża chce nas nauczyć. Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Chrystus wzywa nas przez swój krzyż do miłości, takiej jaką On nas umiłował. On jest naszą drogą, prawdą i życiem, On umacnia nas swoją łaską, abyśmy stawali się dla siebie nawzajem braćmi, przez co już tu, na ziemi, będziemy uobecniać królestwo Boże.

o. Andrzej Jakimiak - pasjonista

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.