Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 42 (24 sierpnia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

"PANIE, DO KOGÓŻ PÓJDZIEMY?"

Bóg kocha nas, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi. Jego miłość jest jednak wymagająca, tak jak miłość rodziców, którzy kochają swoje dzieci. Wymagania stawiane przez Boga nie przekraczają naszych możliwości. Mimo to są ludzie, którzy nie przyjmują słowa Bożego i odchodzą od kochającego Ojca. Tak jak niektórzy z uczniów Jezusa - nie uznają misji Zbawiciela, Jego nauki i przykazań, nie wierzą w Jego obecność w Eucharystii (por. J 6, 66). Może i w nas rodzą się pytania-pokusy: Czy warto wierzyć w Boga? Czy warto zachowywać Jego naukę? Czy nie lepiej szukać szczęścia tylko na ziemi? Nie dajmy się, jak Judasz, zwieść szatanowi (por. J 6, 64). Powtórzmy słowa wypowiedziane przez Izraelitów w Sychem: Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć bóstwom obcym. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy (…)? My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem (Joz 24, 16-17. 18). Skierujmy wraz ze św. Piotrem do Chrystusa słowa: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga (J 6, 68-69).

o. Grzegorz M. Bartosik - franciszkanin

"Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga". (J 6, 69)