Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 39 (10 sierpnia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

REKLAMOWANY PRODUKT NIEBA

Dzisiejsza Ewangelia może zabrzmieć w naszych uszach jak reklama. Jezus proponuje nam bardzo pospolity produkt, jakim jest chleb. Pozostając w zgodzie z podstawową zasadą reklamy, wymienia jego zalety: "To jest chleb, który z nieba zstępuje… Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki". Chrystusowa reklama różni się jednak od innych reklam; Jezusowi nie chodzi o "zbyt produktu", ale o wieczne szczęście tych, którzy po niego sięgną. Na rynku tego świata Jezus jest bankrutem, gdyż nie kieruje się prawem zysku, lecz prawem szczęścia każdego człowieka. Syn Boży zdradza istotną tajemnicę reklamowanego produktu; tym proponowanym chlebem jest Jego "ciało za życie świata". Chrystus doskonale wie, co to dla Niego oznacza; by dać nam ten chleb, musi oddać swe życie na krzyżu. On nie robi nam "błyszczących" prezentów, lecz zawsze daje samego siebie. Od nas jedynie zależy, czy zechcemy "skosztować i zobaczyć, jak dobry jest Pan". Korzystając z daru dzisiejszej Ewangelii, możemy również zapytać siebie: Co stoi za naszym darem, czy jest on zawsze darem czystym, mającym na celu prawdziwe szczęście drugiej osoby? Czy w moim darze jestem ja sam, z gotowością poświęcenia samego siebie dla dobra drugiego człowieka?.

ks. Roman Mleczko - paulista

„Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. (J 6, 51)