Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 38 (3 sierpnia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

JEZUS NASZYM CHLEBEM

Po cudownym rozmnożeniu chleba, kiedy słuchacze najedli się go do syta, chcieli obwołać Jezusa królem. Wierzyli, że zapewni im dostatek. Dlatego szukali Go, ale już nie po to, aby słuchać prawdy o Bożym królestwie, lecz po to, aby przy pomocy Jezusa budować ziemskie królestwo dobrobytu. Kiedy Jezus mówi im o swoim posłannictwie, żądają znaku. W odpowiedzi słyszą, że znakiem jest sam Jezus - chleb życia. Jako nowy lud Boży my również szukamy Jezusa w codziennym życiu. Dlatego gromadzimy się w każdą niedzielę na Eucharystii, gdyż wówczas Pan jest obecny pośród nas. Musimy jednak pytać samych siebie o motywy szukania Jezusa. Każdemu bowiem grozi, że będzie szukał Go, podobnie jak Izraelici z dzisiejszej Ewangelii, by zapewnić sobie Jego błogosławieństwo i pomoc w codziennym życiu. Innym motywem może być lęk przed karą za nieposłuszeństwo Bożym przykazaniom. Dlaczego przychodzę na niedzielną liturgię? Jedyną godną odpowiedzią ma być miłość - bo kocham Jezusa, który pierwszy mnie umiłował, tak że zapragnął być pokarmem ludzi. Przystępując do Komunii św. przyjmujemy Jezusa do swojego serca, do swojego życia. Czy wierzę w to głęboko? Jeśli tak, to z miłością będę prosił: Panie, karm nas zawsze tym chlebem.

ks. Alfred Dyr - pallotyn

"Jam jest chleb życia". (J 6, 35)