Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 35 (13 lipca 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

POWOŁANI DO APOSTOLSTWA

Bóg powołuje różnych ludzi, w różnym czasie i w różnym miejscu. Powołał pasterza Amosa na proroka, wśród Apostołów byli rybacy i celnicy, dziś wśród kapłanów można spotkać lekarzy, nauczycieli akademickich, inżynierów, byłych wojskowych. Wszystkim im towarzyszy duchowa moc Jezusa zmartwychwstałego, której doświadczają codziennie. Współczesny apostoł chciałby widzieć owoce swoich duszpasterskich działań, aby przynaglały go jeszcze bardziej do pracy apostolskiej. Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypomina apostołom wszystkich czasów, że nie zawsze ich przepowiadanie wywoła rezonans w ludzkich sercach. Byli i będą ludzie, którzy apostoła nie przyjmą i nie będą go chcieli słuchać. Uczeń nie może być ponad Mistrza - Jezusa także nie słuchali. Jednak apostoł nie może się zrażać, musi czynić użytek z otrzymanej mocy Bożej, głosząc Ewangelię, wzywając do nawrócenia, odpuszczając grzechy, uwalniając ludzi od złych duchów i namaszczając olejem. Musi ciągle pamiętać, że Bóg wychodzi naprzeciw ludzkiej słabości i niezaradności i zsyła Ducha Świętego, który sprawia, że apostoł nie działa sam, ale to Bóg działa przez niego.

ks. Engelbert Ramola

"Jezus rozesłał po dwóch Apostołów. Oni wyszli i wzywali do nawrócenia." (por. Mk 6, 7. 12)