Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA Rok B (czerwony) Nr 33 (29 czerwca 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

ŚWIADECTWO PASTERZY

Słuchając słów dzisiejszej liturgii i obserwując życie, możemy dojść do przekonania, że ciągle trwa poddawanie pasterzy próbom. Cel tych prób jest jeden - by owce się rozpraszały. I pewnie by tak było, gdyby Pan nie stawał przy pasterzach. Pasterze powinni zdawać sobie sprawę ze współczesnych zagrożeń, ale nie powinni się lękać, jeśli całkowicie powierzą się Panu. W przypadku św. Piotra "Pan posłał swego anioła i wyrwał go z ręki Heroda i tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi" (por. Dz 12, 11). A jeśli chodzi o św. Pawła, sam "Pan stanął przy nim i wzmocnił go, aby przez niego dopełniło się głoszenie Ewangelii" (por. 2 Tm 4, 17). Wolą Pana jest, aby głoszenie Dobrej Nowiny dokonywało się nieustannie (por. Mk 16, 15-18). Dlatego ciągle będą powoływani pasterze: jedni w Kościele hierarchicznym, drudzy w Kościele domowym - w rodzinie, do dawania świadectwa Ewangelii. Pasterz tylko wtedy może dawać świadectwo, kiedy Pan jest z nim. Owoce, rodzące się z postawy świadectwa, uwiarygodniają ewangeliczną postawę pasterzy i są szansą wzrostu dla trzody (por. Mk 16, 17-18). Prośmy Pana, aby powoływał pasterzy, którym wiara pozwoli przetrwać każde doświadczenie, a ich świadectwo będzie posiewem nowych świętych.

ks. Ireneusz Werbiński

Apostołowie Piotr i Paweł oddali swe życie za Chrystusa.