Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA Rok B (biały) Nr 31 (19 czerwca 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

NAJŚWIĘTSZY Z CUDÓW…

Eucharystia jest największym z cudów dokonanych przez Chrystusa. Aby umocnić nas w trudach ziemskiego pielgrzymowania, pozostawił nam znak swojej obecności w misterium swojego Ciała i swojej Krwi - byśmy mogli Go lepiej zrozumieć i pokochać. W Eucharystii obecny jest Bóg, który pierwszy ukochał, Bóg cichy i pokorny. Bóg, który chce, abyśmy pamiętali, że wielkość chrześcijaństwa to miłość i służba braciom. Jeśli w najbiedniejszym nie potrafisz rozpoznać Chrystusa, to nie potrafisz Go dostrzec w Eucharystii, ponieważ jedna i ta sama wiara rozświetla te same misteria (Matka Teresa z Kalkuty). Kościół jest wspólnotą pielgrzymującą, wspólnotą ludzi zmierzających do pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Jest wspólnotą, do której Bóg przemawiał na wiele sposobów (por. Hbr 1, 1) i teraz przemawia przez swego Syna, który jest obecny wśród nas pod postacią chleba i wina. Oczekujemy jak pielgrzymi na spotkanie z Bogiem, a Eucharystia jest naszym pożywieniem, jest chlebem wędrowców, którzy po trudach będą uczestniczyć w uczcie niebieskiej. Eucharystia jest zadatkiem naszego życia wiecznego: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6, 51).

o. Stefan Tuszyński - franciszkanin

Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!