Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Rok B (biały) Nr 30 (15 czerwca 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

IKONA TRÓJCY ŚWIĘTEJ

W uroczystość Najświętszej Trójcy świętujemy tajemnicę doskonałej jedności trzech Osób Boskich - Ojca i Syna i Ducha. Jest to jedność doskonała - pełnia miłości i poznania, komunii i komunikowania. Trójca Święta wprowadza nas w tajemnicę chrześcijańskiej egzystencji. Naśladowanie wewnętrznego życia Trójcy Świętej oznacza dla chrześcijańskiej wspólnoty komunię osób, doświadczenie miłości. Chrześcijanie nie są jedynie grupą społeczno-religijną, ale winni być komunią osób, jak jest nią Trójca Święta. Celem takiej wspólnoty nie jest powierzchowna więź i sympatia, ale wzajemna miłość jej członków. Trójca Święta uczy nas, aby się wzajemnie poznawać, dzielić sobą i akceptować. Takie poznawanie nie lęka się prawdy, dokonuje się w poszanowaniu praw i we wzajemnym szacunku, w poczuciu odpowiedzialności. Kościół jest ikoną Trójcy Świętej; z różnorodności rodzi się jedność, rodzi się siostrzana i braterska komunia. Kościół żyje, jeśli naśladuje życie wewnętrzne Trójcy Świętej. Realizując program miłości, Kościół staje się w świecie obrazem Trójcy Świętej i przyciąga ludzi będących poza Kościołem.

ks. Stefan Szymik - Misjonarz Świętej Rodziny

"O Boska Trójco, zamieszkaj we mnie, abym ja mogła zamieszkać w Tobie". bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej