Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Rok B (czerwony) Nr 29 (8 czerwca 2003)

Katecheza

SERCE JEZUSA DOBROCI I MIŁOŚCI PEŁNE [2]

NAŚLADUJMY JEZUSA

Kult Serca Pana Jezusa polega na przeżywaniu tajemnicy Bożej miłości, na wynagradzaniu za grzechy oraz poświęceniu się temuż Sercu. Byłby on jednak niepełny, gdyby zabrakło naśladowania Serca Chrystusowego. To naśladowanie prowadzi nas i pomaga upodobnić się do Jezusa. Jest ono także znakiem, że jesteśmy prawdziwymi czcicielami Jego Serca i dobrze przeżywamy to nabożeństwo. W Sercu Jezusa mieszka "cała pełnia Bóstwa". Ono jest pełnią łaski, świętości i chwały. Ono jest wspaniałą świątynią, w której Bóg odbiera pełnię chwały i uwielbienia. Ono jest także przebłaganiem za grzechy nasze, bo tylko Chrystus, Bóg-Człowiek, może w pełni zadośćuczynić za grzechy ludzi. W sercu poświęconym Panu Jezusowi panuje spokój i pełna harmonia oraz porządek w pragnieniach i uczuciach. Jest ono jakby "lutnią" nastrojoną na miłość Boga i pełnienie jego woli. Naśladowanie Serca Jezusowego domaga się najpierw oczyszczenia swojego serca ze wszystkich grzechów i nieuporządkowanych przywiązań, które przesłaniają Boga. Warunkiem uporządkowania serca jest częsta spowiedź i codzienny rachunek sumienia. Wielką pomocą jest postawa czujności, która polega na świadomym odrzuceniu wszystkich pragnień i pożądań, które nie przynoszą dobra duchowego. Potrzebna jest również wytrwała praca, dobre wykorzystywanie czasu i zdolności, jakimi Bóg obdarzył człowieka. Praca jest bowiem szansą czynienia dobra, które jest skuteczną zaporą dla zła. Ten wysiłek oczyszczenia swojego serca powinniśmy wspierać modlitwą. Ona jest wielką pomocą w przemianie siebie samego i pracy nad sobą. W naśladowaniu Serca Jezusowego ważne miejsce zajmuje poznawanie Chrystusa, Jego życia ziemskiego. Pomocą jest rozważanie tajemnic z życia Chrystusa. "Dobrą jest rzeczą rozmyślanie o życiu Zbawiciela łączyć z uroczystościami. I tak w czasie Bożego Narodzenia przebywać w Betlejem, w Wielkim Poście zdążać na Kalwarię, w oktawę Bożego Ciała zatapiać się w tajemnicy Ołtarza itd. Radzi się również przed rozpoczęciem ważniejszej czynności zastanowić się, w jaki sposób Pan Jezus postąpiłby w podobnych sytuacjach. Jeżeli zaś zachodzi wątpliwość, to trzeba biec do Jego stóp i pytać: 'Panie, co mam czynić, aby się Sercu Twemu podobać?'" - poucza św. bp Sebastian Pelczar. Mamy naśladować Chrystusa w miłości do Boga i do bliźnich, w pokorze, posłuszeństwie, zaparciu się siebie i gotowości do ofiary. Trzeba starać się o coraz pełniejsze przylgnięcie do Jego Serca, o zjednoczenie z Chrystusem i trwanie w Nim. Pan Jezus w Wieczerniku z całą mocą zalecał Apostołom: "Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. (…) Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić" (J 15, 4-5)
Przyjdź Duchu Święty. Przemień nasz niepokój w święte odprężenie, w kojącą ciszę. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. Przemień naszą gorycz w słodycz Twojej łaski. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę. Wyprostuj nasze krzywe drogi. Wypełnij naszą pustkę. Oczyść nas z pychy, pogłębiaj naszą pokorę. Rozpal w nas miłość. Zgaś w nas naszą zmysłowość. Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz. Spraw, abyśmy mogli poznać siebie i Ciebie, o Boże. Abyśmy byli szczęśliwi, jak błogosławieni czystego serca, którzy Boga oglądają. Duchu Święty, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, kieruj mną, wzmacniaj mnie i pocieszaj. Powiedz, co mam robić i udziel mi łaski, abym mógł to wypełnić. Obiecuję wykonać wszystko, tylko proszę Cię, pomagaj mi. Duchu Święty, natchnij mnie, Miłości Boża, ogarnij mnie. Błogosław mi i broń od zła wszelkiego. Amen.