Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Rok B (czerwony) Nr 29 (8 czerwca 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO!

Zmartwychwstały tchnie na swoich uczniów, mówiąc im: Weźmijcie Ducha Świętego! (J 20, 22n). Duch Boży jest tchnieniem życia, udzielonym wspólnocie uczniów, dzięki któremu zostają oni stworzeni jako Kościół - żywe Ciało uwielbionego Pana (por. Rdz 2, 7). Jezus mówi: Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Ten Jego nakaz obejmuje nie tylko kapłanów mających sakramentalną władzę rozgrzeszania, ale - w pewien sposób - także wszystkich wierzących, ponieważ przez głoszenie Ewangelii mają oni rodzić w ludziach wiarę, która wyzwala z mocy złego i niesie odpuszczenie grzechów. Duch Paraklet - Orędownik i Obrońca, dar Jezusa dla wierzących w Niego, będzie nieustannie przy nich obecny. Pośród prześladowań i kryzysów jako serdeczny Przyjaciel, Ten kto poucza, podnosi na duchu, daje mądrość, wytrwanie i zrozumienie słów Jezusa. Ten kto jest kontynuacją obecności Chrystusa w uczniach - po Jego odejściu do Ojca. Aby trwać w tej obecności, trzeba nam poznawać Ewangelię i nieustannie prosić o Ducha Świętego. Nie przestajcie przyzywać niezmordowanie i z żarliwym naleganiem: "Przyjdź, Duchu Święty! Przyjdź! Przyjdź!" (Jan Paweł II, do członków ruchu Odnowy w Duchu Świętym, 14 III 2002).

ks. Józef Maciąg

Duchu Święty przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba.