Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 34 (8 lipca 2001)

Wprowadzenie do liturgii

WSZYSCY MAMY GŁOSIĆ DOBRĄ NOWINĘ

Dzień Pański
Zbawienie jest dziełem Boga, a Ewangelia Jezusa jest Dobrą Nowiną o zbawieniu. Aby mogła dotrzeć do jak największej rzeszy ludzi, Chrystus posyła swoich uczniów wszędzie tam, dokąd sam pójść zamierza. A zamierza pójść wszędzie, nawet do najbardziej odległych zakątków ziemi, gdzie jeszcze nie dotarło światło Bożej łaski. Dlatego naglącą potrzebą jest, by prosić Pana, aby na to wielkie żniwo wyprawił wielu robotników. Chrystus mówi o warunkach, jakie Jego współpracownicy muszą spełnić, by ich misja ewangelizacyjna była skuteczna. Są nimi: wolność od przywiązania do rzeczy materialnych, do osób i do samych siebie. Apostoł musi najpierw 'wykorzenić' swoje serce ze świata, aby mógł skutecznie 'zasadzić je' w sprawach Ojca. Wolność od przesadnej troski o sprawy tego świata stwarza możliwość pełnego zaufania Bogu, powierzenia się Mu, działania Jego siłą. Wówczas słuchający Ewangelii 'zobaczą' słowo zrealizowane w potężnych znakach. A jaka jest nagroda dla ewangelizującego? Jest nią znamię krzyża Chrystusa, znamię przynależności do Niego. Ono jest otwartymi drzwiami do miłosierdzia i wiecznego pokoju Bożego.

o. Andrzej Kiejza - kapucyn

Jezus wysłał po dwóch uczniów do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. (Łk por. 10, 1)