Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok B (biały) Nr 28 (1 czerwca 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

…BO UDZIELIŁ NAM ZE SWEGO DUCHA

Siódma Niedziela Wielkanocna przypada w okresie nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Dzisiejsza liturgia słowa zawiera szereg motywów związanych z rolą, jaką Duch Boży odgrywa w dziejach zbawienia. Tragiczna historia Judasza już w Starym Testamencie była zapowiedziana przez Ducha Świętego. Duch Boży wskazał Apostołom jego następcę w gronie Dwunastu. Duch nie tylko kieruje wydarzeniami w historii, ale także dokonuje wewnętrznej przemiany w tych, którzy uwierzyli. Poznajemy, że trwamy w Bogu, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. Duch kieruje nasze kroki na Boże drogi i udziela nam darów, które pomagają lepiej służyć we wspólnocie Kościoła. Nasza miłość może być doskonała tylko wtedy, kiedy rozlana jest w naszych sercach przez Ducha. Jezus przed swoim odejściem do Ojca obiecuje zesłać Ducha Prawdy. Dzięki Niemu nie jesteśmy już ze świata, lecz z Boga. On przenika Kościół Chrystusowy swym światłem i mocą. On także uobecnia na ołtarzu jedyną i niepowtarzalną ofiarę Ciała i Krwi Chrystusa, która daje zbawienie całemu światu. Czyni ją doskonałą i skuteczną, zdolną przemienić nasze codzienne życie w pieśń uwielbienia dla naszego Boga.

o. Piotr Gryziec – franciszkanin

"Ojcze, idę do Ciebie. Uświęć ich w prawdzie" (por. J 17, 11. 17)