Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok B (biały) Nr 27 (25 maja 2003)

Rozważanie

(J 14, 6) Stworzony na obraz i podobieństwo Boga, noszę w sobie odciśnięte znamię kolorów Trójcy Świętej: kolor Ojca - wszechmoc - o czym świadczy ludzka siła woli; kolor Syna - mądrość - o czym świadczy inteligencja ludzkiego umysłu; kolor Ducha Świętego - miłość - o czym świadczą dążenia ludzkiego serca. Przez grzech szatan zamazał we mnie te żywe kolory piękna cieniami niestałości i słabości, błędu i fałszu, nienawiści i wszelkich złych uczuć. Bóg jednak tak bardzo mnie kocha, że posyła na ziemię swojego Syna. On swoją krwią zmywa ze mnie cień śmierci i grzechu. To Jezus przywraca mojej woli pragnienie kroczenia do Boga i zaspokaja serce pełnią Życia w Bogu. Tajemnica owego odrestaurowania złożona jest jednak w ręce mojej wolności: jeżeli uwierzę Jezusowi - nie zginę; jeśli nie uwierzę, skażę się na potępienie. Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.