Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok B (biały) Nr 27 (25 maja 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

RADOŚĆ PRAWDZIWA

Pragnienie radości należy do istoty bycia człowiekiem. Bóg stworzył nas dla szczęścia i nigdy nie zrezygnował ze swojego planu obdarowania nas trwałą i głęboką radością. Dlaczego więc życie wielu z nas tak często naznaczone jest smutkiem, zwątpieniem? Dlaczego nie wierząc w radość prawdziwą i szukając jej na oślep, uparcie próbujemy nasycić się jej namiastkami? Syn Boży stał się Człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, aby każdy człowiek mógł poznać bezmierną radość Bożą. Zmartwychwstały Chrystus mówi nam, że jesteśmy bezgranicznie i bezwarunkowo kochani. Bóg nazywa nas przyjaciółmi i zaprasza do swego stołu. Jeśli odrzucę wszystko to, co rodzi grzech, to będę mógł nakarmić się chlebem Miłości - Eucharystią, w której Jezus jest dla mnie, bo mnie kocha. Jak to możliwe? Zmartwychwstały obdarza nas swym Duchem, bo doświadczenie prawdziwej radości jest możliwe tylko w Duchu Świętym: "Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój (…)". Jestem kochany, więc jeśli zjednoczę się z Chrystusem, to w Nim znajdę siłę do pokonania każdego odruchu egoizmu. Nie będę szukał wyłącznie własnej przyjemności i wygody, będę kochał, dając innym mój czas, zdolności, siły, wrażliwość. Wtedy poznam radość prawdziwą.

ks. Wojciech Nowacki

"Wytrwajcie w miłości mojej!" (J 15, 10)