Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok B (biały) Nr 26 (18 maja 2003)

Rozważanie

(J 17, 21) Tylko Bóg jest Tym, który stwarza i rzeczywiście wszystko, czego pragnie, wychodzi spod Jego ręki. Bóg ustanawia człowieka zarządcą swoich dzieł. Każde stworzenie ma jeden cel: oddać chwałę Bogu, a człowiekowi zapewnić pokój. Jest jednak ktoś, kto przedrzeźnia Boga - szatan. To on udając, że tworzy, narusza porządek w świecie stworzonym, ale tylko tam, gdzie pozwala mu na to człowiek. Nadaje rzeczom i sytuacjom fałszywy cel, który prowadzi donikąd, a marnując przez to ludzką energię i siłę, pozostawia rozczarowanie i zniechęcenie. Tymczasem wszystko pochodzi od Boga, wszystko do Boga powraca. Jedno jest Źródło i jeden Cel. A to, co jest zwrócone w Jego stronę, trwa w jedności przenikniętej pokojem. Ojcze, aby wszyscy stanowili jedno.