Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok B (biały) Nr 26 (18 maja 2003)

Katecheza

"Abym była bardziej znana i kochana…" [3]

Komunia święta wynagradzająca

Biskup Joao Venancio z Fatimy, mówiąc o istocie orędzia fatimskiego, wskazał, że "Fatima to wynagradzanie, wynagradzanie, a przede wszystkim Eucharystia i Komunia św. wynagradzająca". Dodał, że Eucharystia i Komunia św. wynagradzająca to także nawiedzanie Najświętszego Sakramentu, adoracja i czuwanie, a przede wszystkim Msza święta. Pobrzmiewają w tych słowach myśli z Katechizmu Kościoła Katolickiego, w którym czytamy, że "codzienne nawrócenie i pokuta czerpią swe źródło i pokarm w Eucharystii, ponieważ w niej jest obecna Ofiara Chrystusa, przez którą zostaliśmy pojednani z Bogiem. Ona wzmacnia i jest pokarmem tego, kto żyje życiem Chrystusa. Ona jest środkiem przeciwdziałającym, który uwalnia nas z winy powszedniej i zachowuje od grzechu śmiertelnego" (1436). Istotne dla duchowości orędzia fatimskiego są słowa Anioła z drugiego objawienia: "Ze wszystkiego, co robicie, składajcie Bogu ofiary jako wynagrodzenie za grzechy, którymi On jest obrażany". Najwyższą formą wynagradzania jest Eucharystia. Świadczy o tym wizja Anioła z kielichem w dłoni, nad którym unosiła się Hostia Przenajświętsza. Spływające do kielicha krople Boskiej krwi są wymownym świadectwem rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii, a także dowodem na to, że jest to ofiara Kalwarii. Kiedy bowiem Anioł udzielił dzieciom Komunii św., wypowiedział słowa zawierające ideę wynagradzania: "Bierzcie i pijcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, okrutnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagradzajcie przewinienia i pocieszajcie swojego Boga". Od idei wynagradzania rozpoczęły się objawienia maryjne. Fatimskie dzieci przyjęły z radością przekazaną przez Anioła myśl, że mogą przez podjęte cierpienia i umartwienia wynagradzać Bogu za grzechy świata, za nawrócenie grzeszników. Ale kolejność musi być właściwa: nie można wynagradzać Bogu za grzechy bez Eucharystii. Chrystus jest jedynym i najdoskonalszym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi - w każdym z kolejnych objawień mamy odniesienie do tego. W czasie lipcowego objawienia następuje odwołanie się do Komunii św. wynagradzającej. Po ukazaniu dzieciom przerażającej wizji piekła i przepowiedzeniu wojen, prześladowań Kościoła oraz cierpień papieża, Maryja mówi, że przybędzie ponownie, aby zażądać praktyki nabożeństw Komunii św. wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Ta praktyka wysunie się na czoło nabożeństw fatimskich, będzie ona jednocześnie konsekwentną kontynuacją treści przekazanych przez Anioła. Najdonioślejszy apel o Komunię św. wynagradzającą przekazała Matka Boża Łucji podczas widzenia w Tuy, w czerwcu 1929 roku. Łucja zobaczyła przybitego do krzyża Jezusa. Z rany na piersiach spływały do kielicha krople krwi. Pod krzyżem stała Matka Boża. Widzenie to potwierdza, że Maryja jest obecna w tajemnicy Eucharystii. Tak jak na Golgocie, jest blisko ofiary Krzyża, a więc również blisko Eucharystii, będącej bezkrwawym powtórzeniem ofiary Krzyża. Dlatego jest Matką Eucharystii, jak również Matką Kościoła - co ogłosił ostatni Sobór. Orędzie fatimskie prowadzi nas do uwielbiania Najświętszego Serca Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie we wszystkich tabernakulach świata. Eucharystia wynagradzająca oznacza porzucenie grzechu i obojętności. Bóg jawi się jako Dobry Ojciec przygarniający syna marnotrawnego, jako Przyjaciel - Chrystus, który pozwala Janowi położyć głowę na swojej piersi w czasie Ostatniej Wieczerzy.

Czesław Ryszka

 

Modlitwa codzienna

Zapal we mnie, Panie, ogień miłości wiecznej I obdarz mnie łaską miłowania Ciebie i Matki Bożej. Spraw, by stale była ku Tobie otwarta dusza moja I udziel mi łaski pokoju Twojego. Daj mi radość wiary, bym Ci służył z weselem. I udziel mi mocy Ducha Świętego, Abym pragnął i myślał, modlił się i miłował. Wyzwól mnie z przeszłości i kompleksów moich I daj mi opanowanie, pogodę i głębię myśli. I pokorę, pokorę, pokorę. Dziękuję Ci, Panie Boże, za wszystko. Bądź wola Twoja. Pobłogosław mnie, Panie Boże, W dniu dzisiejszym, jutrzejszym. Amen.