Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok B (biały) Nr 26 (18 maja 2003)

Liturgia słowa


Słyszy się czasem absurdalną wypowiedź: "Chrystus - tak, Kościół - nie". Nie można oddzielać Chrystusa od Kościoła, bo On jest jego twórcą, On jest jego fundamentem. Przez wiarę i chrzest zostaliśmy włączeni do tej rodziny Bożej, aby w niej spotykać Chrystusa, od Niego czerpać życie duchowe i dzięki Jego łasce pomagać Kościołowi wzrastać i jaśnieć blaskiem świętości.

PIERWSZE CZYTANIE

(Dz 9, 26-31)
Nawrócony Paweł przez swą gorliwość pragnie nadrobić stracone lata, kiedy był wrogiem Chrystusa i Jego wyznawców. Każde nawrócenie ubogaca Kościół w nową energię, której źródłem jest Duch Święty.

Czytanie z Dziejów Apostolskich


Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.

PSALM

(Ps 22, 26b-27. 28 i 30ab. 30c i 31a i 32ab.)
Ostatnie wersety Psalmu 22 zawierają proroctwo: oddadzą Panu pokłon wszystkie ludy pogańskie, będą Go wychwalać w wielkim zgromadzeniu, a pokoleniom, które nadejdą, będą opowiadać o cudownych dziełach Pana. Tym wielkim zgromadzeniem jest Kościół, w którym przez Chrystusa w Duchu Świętym wielbimy Boga i głosimy Jego zbawcze dzieła. Refren: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. lub: Alleluja. Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga. * Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: * "Serca wasze niech żyją na wieki". Refren. Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, * i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi, * przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem. Refren. A moja dusza będzie żyła dla Niego, * potomstwo moje Jemu będzie służyć, przyszłym pokoleniom o Panu opowie, * a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(1 J 3, 18-24)
Co to znaczy: "być z prawdy", "być w prawdzie", "postępować w prawdzie"? Te biblijne określenia są pouczeniem i jednocześnie ostrzeżeniem przed "postępowaniem w kłamstwie". Może się to zdarzyć, jeśli między naszym słowem i czynem nie ma spójności. Skutkiem tego jest niepokój, a przecież Chrystus przynosi pokój - także do naszych serc.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła


Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. Bo jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(J 15, 4. 5b) Alleluja, alleluja, alleluja. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(J 15, 1-8)
Winny krzew jest alegorycznym obrazem Chrystusa i Kościoła. Na pierwszy rzut oka obraz może wydawać się statyczny, gdyż wiele razy powtarza się słowo "trwać". W istocie jednak tekst mówi o "owocowaniu" latorośli. Latorośl będzie owocować wtedy, gdy będzie trwać w winnym krzewie i czerpać z niego życiodajne soki.

Słowa Ewangelii według świętego Jana


Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami".