Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok B (biały) Nr 26 (18 maja 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

PRZYNOSIĆ OWOC OBFITY

Przypowieść o winnym krzewie i latorośli wskazuje na istotę wiary i sens naszej obecności na ziemi. Tylko ten, kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity. Kto w Nim nie trwa, ten nie wyda owocu, bowiem bez Niego nic nie możemy uczynić. Uprawa latorośli, jej przycinanie i formowanie, wskazują na wysiłek, trud i wymagania, jakie stawia nam Chrystus. Ale tylko bezgraniczne i ufne zawierzenie, choć nierzadko nacechowane cierpieniem, mogą nas kształtować wedle Bożego zamysłu tak, abyśmy przynosili owoc obfity. A owocem tym, jak wskazuje św. Jan Apostoł, jest miłość wyrażona nie słowami, lecz czynem. Trwać w Chrystusie to właśnie miłować - miłować Boga i bliźniego. Drogowskazami do osiągnięcia tej miłości są Boże przykazania, streszczające się w jednym - w przykazaniu miłości. Także św. Paweł uczy nas dziś trwania w Chrystusie i przynoszenia w Nim owocu, choć może to być trudne i nawet najbliżsi mogą nas nie rozumieć. Trwanie w Chrystusie wiąże się również z owocami Ducha, do których należą miłość, radość, pokój… Tak więc, im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy, im więcej kochamy, tym więcej miłości doświadczamy.

ks. Andrzej Witko

"Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity".(J 15, 6)