Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI Rok B (biały) Nr 23 (3 maja 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

NASZA MATKA I KRÓLOWA

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski skłania nas do odczytania na nowo obecności Maryi w życiu Kościoła na polskiej ziemi. Bóg dał nam w Maryi, obecnej w znaku Jasnogórskiego Obrazu, przedziwną pomoc i obronę. Dlatego z taką ufnością nasz naród, poprzez kolejne pokolenia, przychodzi na Jasną Górę Zwycięstwa. Maryja jest szczególnym świadkiem naszego przybrania za synów. Stojąc na Kalwarii pod krzyżem Jezusa, przez duchowe macierzyństwo zrodziła nas dla Boga podczas heroicznej próby wiary. Jednocześnie otrzymała od Chrystusa szczególne polecenie: oto syn Twój, poprzez które macierzyńską troską otoczyła rodzący się Kościół. To duchowe macierzyństwo Maryi w sposób wyjątkowy jest obecne w życiu polskiego Kościoła. Mówił o tym Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę: Ta, która przemawiała pieśnią na ustach praojców, przemówiła w swoim czasie tym Wizerunkiem, poprzez który wyraziła się Jej macierzyńska obecność w życiu Kościoła i Ojczyzny. Posłuszni poleceniu Jezusa: oto Matka twoja, pragniemy razem z Nią podjąć trud ewangelicznego świadectwa, aby nieustannie odmieniało się oblicze naszej ojczyzny i świata.

o. Kamil Szustak – paulin

Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.