Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA WIELKANOCNA – Miłosierdzia Bożego Rok B (biały) Nr 22 (27 kwietnia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

WOŁAJMY O MIŁOSIERDZIE BOGA!

Kościół głosi prawdę o miłosierdziu Boga objawioną w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie i wyznaje ją na różne sposoby. (…) Stara się również czynić miłosierdzie ludziom przez ludzi, widząc w tym nieodzowny warunek zabiegów o lepszy, "bardziej ludzki" świat. (…) Jednakże (…) w żadnym okresie dziejów (…) Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością. (…) To właśnie jest podstawowym prawem i zarazem powinnością Kościoła w Jezusie Chrystusie. (…) Im bardziej świadomość ludzka (…) traci poczucie sensu samego słowa "miłosierdzie", (…) tym bardziej Kościół ma prawo i obowiązek odwoływać się do Boga miłosierdzia "wołaniem wielkim" (por. Hbr 5, 7). Takim "wielkim wołaniem", winno być wołanie Kościoła naszych czasów do Boga o miłosierdzie, którego pewność głosi on i wyznaje w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym - czyli w tajemnicy paschalnej. Tajemnica ta niesie w sobie najpełniejsze objawienie miłosierdzia - czyli tej miłości, która jest potężniejsza od śmierci, potężniejsza od grzechu i zła każdego - miłości, która dźwiga człowieka z najgłębszych upadków i wyzwala z największych zagrożeń.

Jan Paweł II

Jezu, ufam Tobie!