Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY Rok B (biały) Nr 21 (21 kwietnia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

NADZIEJA PŁYNĄCA ZE ZMARTWYCHWSTANIA

Zmartwychwstały ukazuje się spieszącym do grobu kobietom. To one mają zanieść uczniom przesłanie o pustym grobie. W ówczesnych czasach, świadectwo kobiety nie było godne wiary. Tymczasem Chrystus właśnie niewiasty czyni pierwszymi zwiastunkami prawdy o Zmartwychwstaniu. Są jeszcze inni świadkowie: straż u grobu. Ale oni spieszą do tych, którzy kazali im pilnować grobu. Uczeni w Piśmie i faryzeusze mają jeszcze jedną szansę, aby uwierzyć i wkroczyć na drogę nawrócenia, lecz próbują zamknąć prawdzie usta i przekupują strażników. Miłość i wiara słabych kobiet okazują się silniejsze niż moc pieniędzy i prawda o Zmartwychwstaniu dociera do uczniów, a za ich pośrednictwem jest głoszona po całym świecie, aż do dnia dzisiejszego. Wobec prawdy o Zmartwychwstaniu Pana nie można przejść obojętnie. Zaprzeczyć jej, to pogrzebać wszelką nadzieję i skazać swe istnienie na bezsens. Uwierzyć w nią to głosić wszechmoc i niezgłębione miłosierdzie Boga udzielone nam w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Nadzieja i radość płynąca z tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego czyni z ziemi przedsionek raju, a nas - "mocarzami" zdolnymi uwalniać się z grzechu i lęku śmierci w imię Tego, który mówi: Ufajcie, Jam zwyciężył świat!

ks. Witold Wiśniowski – paulista

Witaj, Jezu zmartwychwstały!