Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC Rok B (biały) Nr 19 (19 kwietnia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

POCZĄTEK I CEL PASCHY

Wigilia Paschalna należy już do Wielkanocy. W tradycji biblijnej, to zachód słońca był granicą kolejnego dnia - Chrystus zmartwychwstał w noc rozpoczynającą niedzielę. Tę Noc przeżywamy na czuwaniu - Wigilii. Jest ona najważniejszym momentem w roku liturgicznym. W czuwaniu paschalnym uczestniczymy nie jak widzowie, ale jako zainteresowani. Liturgia przywołuje okoliczności wyjścia ludu Bożego z niewoli egipskiej, które dokonało się w pośpiechu, pod osłoną nocy. Prowadził ich Bóg, zdążając przed nimi w słupie ognia lub w obłoku. Ale każdy musiał w tę noc sam podjąć decyzję wyjścia z niewoli; stać się uczestnikiem, a nie tylko świadkiem zbawczych wydarzeń. Nasza gotowość przejścia z Chrystusem do szczęścia wiecznego wyraża się nie tylko w procesji za paschałem i w rozważaniu zbawczych interwencji Boga. Punktem kulminacyjnym przygotowań do naszej Paschy są obrzędy chrzcielne; Kościół staje wokół Chrystusa i wyrzeka się zła, potwierdzając pragnienie odrodzenia z wody i z Ducha Świętego. Podczas Komunii św. wspominamy zapowiedź Chrystusa z Wielkiego Czwartku, że nie będzie już pił z owocu winnego krzewu, aż pić go będzie nowy w królestwie swojego Ojca. Mamy zatem w Najświętszym Sakramencie przedsmak wieczności, która jest celem naszej paschy z Chrystusem.

ks. Henryk Zieliński

Chrystus zmartwychwstał i żyje.