Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 33 (1 lipca 2001)

Wprowadzenie do liturgii

PÓJDŹ ZA MNĄ!

Dzień Pański
'Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata do Ojca' (por. Łk 9, 51), podjął On ostateczną decyzję udania się do Jerozolimy. Odtąd Jego ziemska pielgrzymka będzie 'drogą do Jerozolimy', drogą ku śmierci, bez której nie ma pełni życia. Ci, którzy decydują się towarzyszyć Jezusowi w tej drodze, będą uczestniczyć w Jego odrzuceniu i wzgardzie. Nic dziwnego, że 'synowie gromu' - Jakub i Jan - chcą rzucać gromy na niegościnne miasteczko samarytańskie i zniszczyć je. 'Lecz Jezus odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka' (por. Łk 9, 55). Nie do nas należy wyrokowanie o innych. Chrześcijanin to człowiek, który związał swój los z Chrystusem na dobre i na złe. Nie można odkładać decyzji, jeśli On mówi: 'Pójdź za Mną!' Co było możliwe przy powołaniu proroka Elizeusza (pierwsze czytanie), nie jest już dopuszczalne, gdy przybliżyło się królestwo Boże. Zostaliśmy 'powołani do wolności'. Ta wolność polega na wzajemnej służbie w miłości (drugie czytanie). Tylko wierne naśladowanie Chrystusa - we wszystkim i do końca - przybliża dzień, w którym królestwo Boże stanie się rzeczywistością powszechną.

ks. Antoni Tronina

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha; Ty masz słowa życia wiecznego. (1 Sm 3, 9; J 6, 68b)