Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ Rok B (czerwony) Nr 18 (18 kwietnia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

U TRONU ŁASKI

Świątynie w Wielki Piątek wyglądają jak opuszczone. Ołtarze bez obrusów i świec, pozasłaniane krzyże. Milczą dzwony i organy. Otwarte tabernakula świecą pustką, jakby Bóg wyprowadził się z nich w pośpiechu. Czujemy się nieswojo, czegoś nam brakuje. Emocjonalny niepokój Wielkiego Piątku ma w nas wyzwolić świeżość umysłu i serca, potrzebną do kontemplowania Tajemnicy Odkupienia. Kościół dziś wyraża się tylko przez odczytanie opisu Męki Pańskiej. Żaden ksiądz nie odważy się odprawiać Mszy św. tego dnia, w którym Kapłan Nowego Przymierza złożył prawdziwą ofiarę na ołtarzu Krzyża. Wszystko, co w sposób sakramentalny celebrujemy na ołtarzach, jest tylko uobecnieniem tej jedynej Ofiary. Wszystkie sakramenty są owocami Chrystusowego Krzyża, których dostępujemy dzięki mocy Ducha Świętego, działającego przez ustanowione przez Chrystusa osoby i znaki. Tego dnia mamy się skupić na Zbawicielu. Wielki Piątek jest częścią Triduum Paschalnego, które ma w swej perspektywie Chrystusowe zmartwychwstanie i nasze zbawienie. Nie jest to dzień żałoby z powodu śmierci Jezusa, ale święto naszego odkupienia. Krzyż jest dla nas - jak pisze autor Listu do Hebrajczyków - tronem łaski. Z tego tronu Zbawiciel zaprasza grzeszników do wiecznego królestwa.

ks. Henryk Zieliński

Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata. (liturgia dnia)