Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ Rok B (czerwony) Nr 16 (13 kwietnia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

CHWAŁA I MĘCZĘŃSTWO

Niedziela Palmowa to dzień zaskakujących zwrotów akcji w liturgii. Zaczynamy od triumfalnego marszu za Chrystusem. Wymachujemy gałązkami, śpiewamy Hosanna… A kilka chwil potem - klimat powagi i smutku. Gdy słuchamy opisu Męki Pańskiej, zastanawiamy się, co jeszcze w naszych dłoniach robią palmy - jakby nie przystające do atmosfery chwili. Palma, na starych mozaikach i freskach, jest atrybutem męczeństwa i zwycięstwa. Symbolika wykorzystuje fakt, że drzewo palmowe, niezależnie od pory roku, zachowuje zielone liście. Wspomniane obrazy nawiązują również do wizji nieba z Apokalipsy św. Jana, gdzie męczennicy, otaczający tron Boga i Baranka, trzymają w rękach palmy. Jest więc palma nie tylko znakiem chwały, ale i wytrwałości w ucisku. O naszej wierności nie świadczy samo wymachiwanie palmą Chrystusowi, witanemu entuzjastycznie. Heroizmem jest trwanie przy Nim, gdy zostaje zdradzony i opuszczony; trzymać palmę podniesioną wysoko, gdy za wierność Chrystusowi trzeba zapłacić cenę cierpienia, a nawet śmierci. Męczennicy są tymi, którzy w obliczu krzyża nie zeszli ze swoją wiarą do podziemia. Szkoda, że w naszych kościołach nie przyjął się zwyczaj słuchania opisu Męki Pańskiej z wzniesionymi palmami.

ks. Henryk Zieliński

O, Królu izraelski! Hosanna na wysokości! (z dzisiejszej liturgii)