Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok B (fioletowy) Nr 15 (6 kwietnia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

NARODZIĆ SIĘ DLA BOGA

"Chcemy ujrzeć Jezusa" - to pragnienie Greków przyprowadziło ich, za pośrednictwem Apostołów, do Boga Wcielonego - Jezusa. Pragnienie to obecne jest w człowieku od zawsze. Poznać Pana, być z Nim w prawdziwej relacji, doświadczyć Jego zbawczej bliskości - to zapisane jest w naszych sercach. Jezus, odpowiadając na to poszukiwanie, wskazuje nam drogę - drogę wiodącą przez śmierć do ŻYCIA. To trudny do pojęcia paradoks Ewangelii. Trzeba najpierw, na podobieństwo ziarna pszenicznego, umrzeć dla tego świata, który rozumiany jest jako przeciwnik Ewangelii, aby narodzić się prawdziwie dla Boga. Sami nie możemy tego dokonać. Narodziny do życia w Bogu są owocem krzyża: "Ja, gdy zostanę wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie" - mówi Jezus. Do nas należy podjęcie decyzji: nie miłować życia według zasad tego świata, wziąć rozbrat z jego logiką przeciwną Bogu, co oznacza przyjść do Jezusa z sercem szukającym Jego bliskości. Takiej drogi przez śmierć do życia domaga się od nas radykalizm Ewangelii głoszony przez Jezusa, który sam ją przeszedł. I chociaż po ludzku doznał lęku, to jednak świadomy tego, że przyszedł na ziemię, by wypełnić wolę Ojca, swoim posłuszeństwem uwielbił Jego imię.

o. Andrzej Kiejza - kapucyn

Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi, że Grecy chcą Go ujrzeć (por. J 12, 20-22).