Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

2 NIEDZIELA WIELKANOCY, czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Rok B (biały) Nr 21 (11 kwietnia 2021)

Wprowadzenie do liturgii

św. Tomasz i Zmartwychwstały JezusMIŁOŚĆ USUWA LĘK

Święty Augustyn napisał, że „Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie”. Przyjęcie Bożego miłosierdzia wymaga od nas uznania naszych win. To wysiłek, jaki musimy podjąć, aby wydoskonalić się w miłości.

Druga niedziela Wielkanocy w Kościele katolickim jest świętowana jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Rozpoczyna ona Tydzień Miłosierdzia. Każdy z nas jednak czuje, że nie sposób tej radości z faktu, że Bóg jest miłosierny, „zamknąć” w sztywne ramy czasowe. Bóg jest miłosierny zawsze! To świętowanie pięknie wpisuje się w treść Ewangelii dzisiejszej niedzieli, a zwłaszcza w to zdanie, że uczniowie z powodu strachu przed Żydami, zamknęli się w domu.

To właśnie w nasz lęk i zamknięcie Jezus Chrystus zmartwychwstały pragnie wejść, aby nam powiedzieć: „Nie bójcie się!”. Doskonale zrozumiał te słowa św. Jan Apostoł, kiedy pisał, że  „W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości (1 J 4, 18).

Nasze zamknięcie się na Jezusa i Jego miłość może wynikać z lęku przed karą za nasze grzechy. Nie ma jednak innej drogi, aby się tego lęku wyzbyć, jak zaprosić Jezusa do swojego życia. On właśnie za nasze grzechy poniósł śmierć i zmartwychwstał. A wszystko to z miłości do nas. On się nie boi po raz kolejny tobie i mnie wybaczyć. W zamian oczekuje, że Jego miłosierne przebaczenie, doda tobie i mnie odwagi. Czy pozwolisz Mu na to i spotkasz się z Nim w sakramencie pokuty i pojednania? Czy otworzysz Mu drzwi swego serca? Jezus mówi każdego dnia do ciebie i do mnie słowami umiłowanego ucznia: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3, 20). 

ks. Cyprian Kostrzewa, paulista