Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, Msza w dzień Rok B (biały) Nr 19 (4 kwietnia 2021)

Wprowadzenie do liturgii

ON IDZIE KU NAM!

Każdy dzień naszego życia przynosi nam niezwykłe wydarzenia. Nawet gdy nic specjalnego się nie dzieje, żyjemy. I samo to jest niezwykłe. Tajemnicy naszego życia nie da się opisać słowami. Czasem udaje się to poetom, artystom. Czynią to przez symbole, metafory. Czasem opisem tej tajemnicy jest cisza, brak słów.

Tajemnicą dla nas pozostaje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To główny temat naszej wiary, a jednocześnie największa tajemnica. W Ewangeliach mamy opis tego, co działo się przed zmartwychwstaniem i opisy pustego grobu. Sam moment, kiedy Jezus powstał z grobu pozostaje tajemnicą. Nie ma świadków, nie ma opisów. Odsunięty kamień, anioł, płótna, chusta. W przedziwny sposób płótna i chusta są jedynymi świadkami zmartwychwstania Jezusa. Tak jakby to, czego nie można wyrazić słowami, miało pozostać niewyrażalne.

Moment zmartwychwstania pozostaje ciszą, nienazwaną i nieopisaną. Jeżeli cisza, to dlaczego dziś tajemnicę zmartwychwstania wyrażamy głośnym Alleluja, dźwiękami dzwonów i dzwonków? Ponieważ nie pusty grób jest tematem dzisiejszego dnia, a spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem! A jak wiemy z Ewangelii, można Go było dotknąć, można było z Nim zasiąść do stołu, porozmawiać. Zmartwychwstały nie jest złudzeniem, a żyjącym Jezusem! Mamy dokładne i konkretne opisy jak wyglądał, co mówił i co czynił. Jezus żyje!

W dzisiejszej Ewangelii Maria Magdalena pragnie szukać ciała Jezusa. A już niedługo sam zmartwychwstały Jezus wyjdzie jej na spotkanie. Nam również wydaje się, że szukamy Jezusa. A to On nieustannie idzie ku nam. Pokonując przeszkody, aby nas spotkać.

o. Tomasz Słowiński, dominikanin