Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI CZWARTEK - Msza Wieczerzy Pańskiej Rok B (biały) Nr 16 (1 kwietnia 2021)

Katecheza

Adoracja eucharystyczna

Jezus Chrystus w Eucharystii jest Drogą, Prawdą i Życiem; jest w niej obecny z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. Przebywa w Tabernakulum i wzywa nas do siebie. On chce nas oświecać, pouczać, rozgrzewać, umacniać, podnosić na duchu, wszystkim dodawać odwagi: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie (Mt 11, 28).

Święty Alfons de Liguori napisał: Wiedzcie, że możecie uzyskać więcej podczas piętnastominutowej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem niż przez wszystkie inne ćwiczenia pobożne w ciągu dnia. Jest prawdą, że Bóg na każdym miejscu wysłuchuje tego, kto się modli, ale jest także prawdą, że Jezus łatwiej udziela swoich łask temu, kto Go adoruje w Najświętszym Sakramencie”.

Wierne odprawianie adoracji Najświętszego Sakramentu zabezpiecza i uzupełnia owoc medytacji i Eucharystii celebrowanej. Dlatego podczas adoracji dusza nasza musi koniecznie wejść w ścisły kontakt z Jezusem Chrystusem, Boskim Mistrzem. (…) Z Tabernakulum mamy wszystko, bez Tabernakulum – nic.

Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu to spotkanie duszy i całej naszej osoby z Jezusem.

Tutaj stworzenie spotyka się ze Stwórcą;

uczeń staje przy Boskim Mistrzu;

chory przychodzi do Lekarza dusz;

ubogi ucieka się do Zamożnego;

spragniony pije ze Źródła.

Tutaj słaby przedstawia się Wszechmocnemu;

kuszony szuka bezpiecznego Schronienia;

niewidomy poszukuje Światła;

przyjaciel przychodzi do prawdziwego Przyjaciela;

zagubiona owca zostaje odnaleziona

przez Boskiego Pasterza.

Tutaj serce zmącone znajduje Drogę;

głupi odkrywa Mądrość;

oblubienica znajduje Oblubieńca duszy;

nicość odnajduje się w Tym, który jest Wszystkim.

Tutaj strapiony odkrywa Pocieszyciela;

młody zyskuje ukierunkowanie życia;

pasterze odnajdują Jezusa w żłóbku,

Magdalena na uczcie u Szymona,

Nikodem przychodzi do Niego w nocy.

Tutaj uobecniają się święte rozmowy z Jezusem: Samarytanki,

Zacheusza, Filipa, wszystkich Apostołów,

szczególnie z ostatniego tygodnia Jego ziemskiego

życia i po zmartwychwstaniu.

Przybywa się do Jezusa jako do Pośrednika między Bogiem a człowiekiem, jako do Kapłana ustanowionego przez Ojca, jako do Ofiary wynagradzającej, jako do Mesjasza, który przyszedł, jako do Słowa Bożego, jako do Dobrego Pasterza, jako do Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, jako do Zbawiciela świata.

ks. Jakub Alberione
Modlitewnik Rodziny Świętego Pawła
Edycja Świętego Pawła, 2019.