Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ Rok B (czerwony) Nr 15 (28 marca 2021)

Wprowadzenie do liturgii

NAJWAŻNIEJSZA "BITWA" CHRYSTUSA KRÓLA

Chrystus Król uroczyście wjeżdża do Jerozolimy, aby tam w wybranej stolicy Boga wypełnić ziemską misję. Celem misji Jezusa jest poddanie całego stworzenia Bogu Ojcu w ofierze Męki i Śmierci. Tutaj rozpoczyna się decydująca walka z Szatanem i grzechami ludzkości. Jej drogą jest Krzyż Pana, a zwieńczeniem korona chwały Zmartwychwstania. Jerozolima staje się miejscem najważniejszej bitwy Jezusa, która przeważa losy całego świata.

Chrystus pokorny i cichy wkracza w bramy Jerozolimy. Jest witany po królewsku jako oczekiwany Mesjasz. Witający lud jeszcze nie rozumie drogi królowania Boga w sercu człowieka. Nie jest to władza zbrojna i materialna, ale duchowe i całkowite zawierzenie się Bogu, który jedynie może nas wyzwolić z kajdan zła i grzechu. Znakami Chrystusa Króla są palma, krzyż i korona chwały. Od tej chwili palma stanie się symbolem męki i zwycięstwa dla wszystkich, którzy uczestniczą w męce Jezusa, składając siebie w ofierze posłuszeństwa Bogu. Królewska i mesjańska procesja z palmami jest preludium do szczytowego i bezgranicznego oddania się Bogu w Męce i Śmierci ku Zmartwychwstaniu.

Pójdźmy zatem w uroczystej procesji z wielką radością i nadzieją za naszym Panem, za Chrystusem Królem drogą do zwycięstwa w wielkim zawierzeniu i posłuszeństwie woli Boga Ojca.

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie (Mk 11, 9b).

ks. Leszek Rasztawicki